ISO 9001 / 2015

Makswell Innovation, müşterilerine ve paydaşlarına daha güvenilir ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla ISO 9001:2008 sertifikasını ISO 9001:2015 standartlarına yükseltti.

Sistematik, kuralları tanımlı ve tanımlanan kuraların çağın koşullarına uygun bir şekilde revize edilerek süreklilik sağlandığının delili olarak bağımsız kuruluşlarca denetlenip ispatlanması sonucu alınan ISO 9001:2015 sertifikası, ISO 9001:2008’e göre bir takım farklılıklar içermekte ve ‘’Kalite Yönetim Sistemi Standardı’’ kavramının içeriğini tam olarak karşılamaktadır.

Bu kapsamda firmamız bütün kalite dokümanlarını yenileyerek; 2015 versiyonuna uygun organizasyon şemaları, proses haritaları, akış şemaları, prosedürler, talimatlar, şartnameler, kalite planları, kalite hedefleri ve formları yeniden hazırlamıştır.