image

Axismaks model numune alma sondası (Grain Sampler), fabrikaya büyük hacimde gelen ham maddelerden çok hızlı, ekonomik ve Standart olarak numune almak için kullanılır. Numune alma sondası buğday, arpa, çeltik, çavdar, nohut ve mısır gibi ürünleri vakum motoruyla 5 saniye içerisinde laboratuvara taşır. Cihaz 6 metre uzunluk ve 3 metre genişlik olan çalışma alanında yatay olarak hareket edebilir ve bu alanda istenilen her noktadan numune alabilir. Tek kantar veya çift kantar üzerine kurulabilir ve 4,5 metre uzunluğundaki prob ile numune alınabilir. Kullanılan vakum motoru ile araçtan alınan numune rahatlıkla 25 metre mesafe boyunca taşınabilir. Numune alma sondasında kablolu ve uzaktan kumanda bulunur. Cihaz üzerinde tek kameralı görüntüleme sistemi bulunur. Kamera cihazın üstüne monte edilir ve böylece numune alma süreci monitörden takip edilebilir. Numune alma sondasında Kullanım hataları hariç 2 yıl ürün garantisi bulunmaktadır.

Numune Alma Sondası / Axismaks Özellikleri;
Donanım;
 • Yatay olarak ileri-geri ve dikey olarak yukarı-aşağı yönlerinde hareket etme kabiliyeti
 • Elektrik motorlar ile çok hızlı hareket sistemi
 • Prob uzunluğu 450 cm
 • 8 kg kapasiteli Numune toplama kabı
 • Vakum motorları ile 25 metre numune taşıma sistemi
 • Güvenlik amacıyla kasa dibini algılayan basınç sensörü
 • Numune alım yerini gösteren 1 adet kamera ve görüntüleme sistemi
 • Kontrol için kablolu ve uzaktan kumanda
Numune Alma Sondası / Axismaks Teknik Bilgileri;

Motor Gücü:1,5 kW (2x) ve 1 kW (1x) W
Vakum Motor Gücü:2,2 kW
Voltaj:380 V, 50 Hz
Paket Ölçüleri (mm):6200x1500x2000
Ağırlık (Kg):450
Ürün Garantisi: 2 Yıl


Numune almanın amacı; bir buğday partisinin özelliklerini belirlemek için, o buğday partisini temsil edebilecek miktarda numune alabilmektir. Laboratuvarda yapılacak analizlerin doğruluk derecesi numune almaya bağlıdır. Buğdayda numune alma işleminin, belli bir standarda göre ve çok dikkatli yapılması gerekir. Tahıllarda örnek alma standardı TS 1335’e göre yapılır.

Buğday ve diğer tahıllarda numune alma aşamalarını şöyle sıralayabiliriz:

İlk numune (alt numune): ): Buğday partisinin bir yerinden alınan az miktardaki kısmıdır. Partinin çeşitli yerlerinden alınan ilk numuneler karıştırılırsa bu buğday partisini temsil eder.

Paçal numune (birleşik numune): Belirli bir buğday partisinden alınan ilk numunelerin bir araya getirilmesi ve karıştırılmasıyla elde edilen numunedir.

Temsili numune (esas numune): Buğday partisini temsil edecek şekilde paçal numuneden alınan analiz için kullanılacak numunedir.

Analiz numunesi: Analiz için laboratuvara gelen numunelerden, yapılacak olan analizin esası ve ihtiyacına göre ayrılan numunedir.

Şahit (tanık) laboratuvar numunesi: Numune alan kişinin hazırladığı laboratuvar numunelerinden birini kendisine şahit olarak sakladığı numunedir. Bu numune laboratuvara gönderilen numunenin aynısıdır. Anlaşmada aksine bir hüküm yoksa numuneler her vagon veya kamyondan alınmalıdır. Numune alma vagonlarda ve kamyonlarda yapılırsa ilk numuneler numune alma sondasıyla yığının bütün derinliğinden alınmalıdır. 15 ton’a kadar vagon ve kamyonlardan beş numune alma noktası (ortadan ve yanlardan yaklaşık 50 cm içeriden), 15-30 tonluk vagon ve kamyonlarda 8 numune alma noktası, 30-50 tonluk vagon ve kamyonlarda 11 numune alma noktası amaca uygun bulunmaktadır.

 • Numune alma sonda (wheat sampler) ana şalteri açılarak makine aktif hale getirilir
 • Buğday taşıma aracının numune almak için doğru yerde olduğundan emin olunur
 • Joyistik veya uzaktan kumanda ile numune alma sonda (wheat sampler) kolu numune alınacak konumun üstüne getirilir
 • Start tuşna basılarak vakum motoru çalıştırılır ve buğday numunesi laboratuvardaki hazne içerisine aktarılır
 • Bu işlem 15 tonluk araçlara kadar beş defa farklı noktalardan yapılır, 15 ton üzerindeki araçlarda ise sekiz defa farklı noktalardan tekrarlanır
 • Alınan toplam buğday nununeleri laboratuvardaki toplama haznesi içerisinde biriktirilir
 • Toplama haznesinden alınan numuneler numune bölücü cihazında homojen olarak karıştırılır